Välkommen hit!

Margareta leder allsång i "Dina ögon äro eldar" på Sånggården. Sjugare 2 juli 2019 i programmet "50 år med Musik vid Siljan på Sångs".Hur håller man sig flytande som frilans inom folkmusik och konstmusik? Kanske en del av svaret finns här, där jag berättar om mina olika aktiviteter i livet. Här finns också dokumentation att hitta om två ämnen som ligger mig varmt om hjärtat: romanssången liksom dräktskicket i Nås socken.

Jag är i dag, efter nästan 50 spännande, tuffa, roliga år som konsertsångerska, mest verksam som sångpedagog - det härligaste av yrken! Men mycket annat är ogjort ännu.

Jag började få administrativt ansvar, hand i hand med sånguppdrag, på 1980-talet och kulturentreprenören i mig vaknade. Det har givit lärorika, upplyftande och intressanta perspektiv på tillvaron och på kulturens betydelse för människa och samhälle.

Ett av uppdragen var Ordet&Tonen som den oförliknelige Anders Jansson i Kammarmusikförbundet gav mig 2001. Det var ett treårigt projekt som avslutades först tio år senare! Här finns dokumentation för den som vill ta upp romanstråden igen.

På senaste tiden, när jag nu uppnått den verkliga "Passionärsåldern", har det börjat bli utrymme för det efterlängtade projektet om Nåsdräktens historia.

Engagemanget i kultur är brett i familjen. Min man och jag har t ex renoverat gamla hus i Nås och på Övre Slotts i Uppsala och vi är engagerade i odling av skog. Odling är ju kultur.