Brev från Dietrich Fischer-Dieskau

Inför Polarprisutdelningen 2005 kom brev från polarpristagaren Dietrich Fischer-Dieskau. Han hade per brev fått Romansmaraton-DVD, programhäfte från Romansmaraton 2004 och folder över våra Lanseringsstipendiater 2002, 2003, 2004.

Poststämplat i Berlin 18. Maj 2005
till Margareta Jonth, RSK

Sehr geehrte Frau Jonth,

Sehr danke ich Ihnen für das inhaltsreiche DVD und freue mich, dass das Lied in Schweden eine so intensive Pflege erfährt. Alles Gute für ”Ordet och Tonen”

von Ihrem
Dietrich Fischer-Dieskau

Översättning:
Bästa fru Jonth,

Jag tackar er varmt för den innehållsrika DVD:n och gläder mig åt
att romansen får en så intensiv omvårdnad i Sverige.
 Allt gott till "Ordet och Tonen"

från er
Dietrich Fischer-Dieskau