Exempel på litteratur om kulturens/kreativitetens inverkan på människa och samhälle

Festivalpublik och samhällsekonomi - en studie av Falun Folkmusic Festival av Magnus Bohlin och Gunnar Ternhag 1990, Högskolan Falun/Borlänge 1991:22

Kultur som lokaliseringsfaktor, Industridepartementets rapport Ds 1991:22 av Lisbet Lindeborg. (Där beskrivs hur kultur drar till sig kompetens, nytänkande och företagaranda)

Körstämman i Skinnskatteberg - en studie av samhällsekonomi och lokal identitet. Magnus Bohlin och Monica Hanefors, Institutet för Turism och reseforskning 1992

SIFO publikundersökning på Musik vid Siljans publik 1991, 1993, 1996, 1998

Kulturen som drivkraft. Gerd Adolfsson, Ronny Svensson, Heidruns förlag 1991

Andens kraft? - Socialdepartementet,Välfärdsprojektet 1996

In from the margins - EUs kulturrapport (omkr. 1997)

Vår skapande mångfald (Our creative diversity 1995, övers 1997) - världskommissionen för kultur och utveckling, tillsatt av Unesco, ordf Peres de Cuellar (Peru)

Tolv kommentarer - i anledning av en världskommissions rapport. Red. Bengt Göransson, Kulturdep. och Svenska Unescorådet 1997

Känslans intelligens (Emotional Intelligence -95) Daniel Goleman, Wahlström & Widstrand 1997

Use or ornament - the social impact of Participation in the Arts. Comedia, Francois Matarasso 1997

Mozart-effekten - musikens oanade kraft (The Mozart Effect -97), Don Campbell. E.Richter AB 1998

Kultur för regional tillväxt Kulturdepartementet 1998, Närings- och handelsdepartementet

Blomstrande näringsliv. Krafter och motkrafter bakom förändringar i europeiska och amerikanska regioner. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1998

Att ta sig ton - om svensk musikexport 1974 - 1999. Finansdepartementet Ds 1999:28

Magic, Myths and Money. The impact of English National Ballet on tour. Comedia, Francois Matarasso 1999

När orden inte räcker. Läkning av psykosomatisk sjukdom genom terapeutiskt arbete med musik, dans, bild och psykodrama. Red. Töres Teorell. 2000.

Cultural experience and health. The coherence of health and leisure time activities. Boinkum Benson Konlaan. Diss. Umeå Univ. 2001

Artiklar:

Kultur är hjärnans motion. Lilian Öhrström. Tidevarv 2001:3 sid 19-20

Se Maria Spychiger m fl, Schweiz om barns inlärningsförmåga och sociala kompetens kontra musikundervisning. 1988-91.

Se indiske prof Shitangshu Chakraborty (samhälls- o natrvetenskap) om kreativt tänkande.

Se Roger Ulrichs artiklar om tillfrisknandet i sjukhus med kulturellt rika miljöer.

Se Jon-Roar Björkvold Den musiska människan. Se Töres Teorell etc.