Romansmaraton - en festdag kring ord och ton

Romansmaraton - 13 mars 2004 på Nybrokajen 11 i Stockholm från kl 10- ca 23 ute på Trappan mot Kajen, i Stora Salen, Foajé Oscar II och Trapphuset blev en hejdundrande romansfest.
Ett 100-tal artister, tonsättare och pedagoger bjöd på konserter, seminarier, romanser à la carte, stand up-romanser, stripteaseromanser, överraskningar, allsångsinterpretation......


Läs mer


Avsikten var
  • att sätta strålkastaren på romansgenren
  •att inspirera till mera romanssjungande, -spelande och -komponerande
  •att inspirera till att lyssna mera på romanser
  •att visa fram romansen ur många olika aspekter


Omkring 100 medverkande sångare, pianister och andra instrumentalister, tonsättare, skådespelare, pedagoger bjöd på sig själva vid korta konserter, romanser à la carte, romanser på stående fot, striptease-romanser, diktläsning, Video Art, allsångs-interpretation.
En uppsluppen dag på fullt allvar som blev en glädjefylld demonstration av hur älskad romansen är och vad den tål av exponering och nya grepp.


Se hela programmet här