Biografi

Margareta Jonth är uppväxt i Nås i Dalarna med sång, pianospel, kyrkomusik, folkmusik och dessutom måleri, poesi, hemslöjd i sin närhet. Det var en självklar kulturell jordmån då hennes föräldrar och deras vänner var engagerade i kultur av olika slag. Tidigt började hon ta lektioner i piano och orgel.
1959 fick Margareta som 13-åring i uppdrag att sjunga ett solo på band till Ingmarsspelens urpremiär. Inslaget gick sedan i nära 50 år varje sommar och blev ett tidigt startskott till hennes sångarbana. Rune Lindström som dramatiserat romanen "Jerusalem", tog med Margareta på filminspelningar och introducerade henne till denna nya värld.

Filminspelning med Rune Lindström i verklighetens Ingmarsgård1966 vann hon folksångklassen vid The International Eisteddfod i Llangollen Wales vilket blev en uppmuntran att söka Musikhögskola. Dessutom ledde det till ytterligare engagemang t.ex. i Hylands Ungdomshörna i TV och i större sammanhang.

Efter studenten följde folkskoleseminariet i Falun och därefter Musikhögskolan i Stockholm från 1967. Samtidigt flyttade Margareta till Uppsala där hon sedan dess varit bosatt.

Det var inte många som sjöng folkvisor på scen under tidigt 1960-tal varför Margareta Jonth blev uppmärksammad över en stor del av landet. Det innebar ett stort kontaktnät som byggdes på när hon tilldelades Jenny Lindstipendiet 1969.

Med Lars Roos i USA 1970Hon engagerades för kammarmusik, kyrkomusik, opera, nutida musik men också musikal och lättare underhållning. Senare kom hon också att få stora administrativa uppdrag, främst inom musiksektorn. Många stipendier har tilldelats henne.
I Uppsala bildade Margareta Jonth familj tillsammans med Leif Lyttkens och fick två söner. Numera har familjen utökats med sônkullôr och sex barnbarn.

Margareta är invald i kvinnoföreningarna Zonta International och Concordia och hon är medlem i Nya Idun. Hon är hedersmedlem i V-Dala Nation och "Moster" i Sångsällskapet OD.

Rötterna till Nås har under alla år funnits starka kvar och har yttrat sig i stort engagemang i hemsocknen, bl a i Ingmarsspelen både på scen och i styrelsen.

Margareta med ett av barnbarnen.1969 introducerade hon dagliga musikstunder i Nås kyrka under Ingmarsspelsveckan tillsammans med vänner. Hon ligger också bakom förverkligandet av en donation till Nås, av bilder hämtade från American Colony Photographers i Jerusalem.

Margareta leder allsång tillsammans med Olle Persson och Håkan Sund på Sånggården i Sjugare 2014.