Utbildning

  • Examen vid lärarhögskolan i Falun 1967 (dåvarande Folkskollärarseminariet)
  • Solistutbildning i sång vid Musikhögskolan i Stockholm 1967-72
  • Musikpedagogisk examen i sång vid Kungliga Musikhögskolan, Stockholm 1972
  • Operastudio -67, 1969-72
  • Sångstudier periodvis under tio år i Wien och Wiesbaden från 1971 och framåt. Sommarkurser i romansinterpretation bl a i Salzburg
  • Ständigt pågående röststudier, bl a inom Lohmannskolan
  • Sånglärare, - coacher: Stina Rappe Lunner, Kerstin Lindberg Torlind, Dorothy Irving, Torsten Föllinger, Elisabeth Radó Wien, Erik Werba Wien och Salzburg, Vera Rozsa London,
  • Talar och skriver engelska och tyska, även franska men har mindre rutin. Vissa kunskaper i italienska. Har även sjungit på t ex grekiska, isländska, kubanska