Publikationer

"Visor från Dalarna", Margareta Jonth, Prisma 1975

Ett urval melodier från tryckta vissamlingar och egna opublicerade visuppteckningar. Använd som kurslitteratur vid musikundervisning på nivåer från låtkurser till Musikhögskolor. Finns numera endast antikvariskt. ISBN 91-518-0848-X

"Sånger utan gränser 1" 1982

69 sånger från renässans till nutid
romanser-barocksånger-folkvisor-diktvisor-opera-pop-schlager-m.m. Redaktör bl a Margareta Jonth
Gehrmans musikförlag Stockholm 1992 ISBN 91-7748-005-8

"Bron mellan Nås och Jerusalem" 1996

Jubileumsskrift till 100-årsminnet av väckelsen i Nås. Redaktion: Vivi Edström, Inger Larsson och Margareta Jonth. Finns hos Nås Hembygdsförening, Ingmarsspelen. ISBN 91-972904-0-8 ISSN 0457-009X

Libretto till "Frihetsmässa" 1996

Musik Sven-David Sandström, texter ur Tomas Tranströmers diktning, texturval och libretto Margareta Jonth. Sveriges Körförbunds Förlag, Stockholm 1996. SK 834


Klädd i Nås – om klädskicket i en västerdalssocken från 1600-talet och framåt. 2022

Margareta arbetar med nåsdräktsforskning på Axel Munthes Villa San Michele, CapriDen lysande röda Nåsdräkten har aldrig varit ur bruk. Någon sammanställning av dess användning och historia har tidigare aldrig gjorts även om intresset varit stort. Se Nåsdräkten. ISBN 978-91-527-2558-0

Ett antal artiklar i kulturdebatten

om kommunala musikskolan, om kulturen i samhället och kulturens ekonomiska effekter.