Sångpedagog

Sedan min sångpedagogexamen 1972 bedriver jag privatundervisning i solosång: ”Gesangspädagoge - der schönste Beruf! (Sångpedagog - det underbaraste yrket!)” som min läromästare professor Hildegund Lohmann-Becker brukade säga.

Tre gånger Jonth i Nås kyrkaJag kan bara hålla med! Att en människa lägger sin röst, dvs sitt innersta, i min hand och litar på mig så mycket att jag får vidröra denna känsliga ”själens muskel”! Det är inte givet att man vill ändra på sig själv så mycket som ibland krävs för att nå resultat. Många gånger har jag blivit rörd när sångarens framsteg till sist kommer! Det må vara unga eller mogna röster och personligheter, alla är lika intressanta att arbeta med! För att göra karriär måste man igång i 20-årsåldern, men jag har ofta sett att det inte är för sent att börja utveckla sin röst för nöjes skull. Har man hälsan, har man också rösten!

Med Dorothy Irving på Nybrokajen 11Mångåriga studier för professorerna Elisabeth Radó i Wien och Hildegund Lohmann-Becker i Wiesbaden har givit en ”fysisk” kunskap om sången. Erfarenheter från flera andra pedagoger har givit insikt om olikheter i röster. Årtionden framför publik har lärt mig vad kommunikation är och Dorothy Irving, allas vår inspiratör, har coachat.

Ung baryton jobbar med romanserVid Institutionen för Musikvetenskap Uppsala Universitet föreläste jag över romansinterpretation 1972-75. 2000-2002 undervisade jag i sångteknik och interpretation där och medverkade till att dra igång de populära romanskurser som gavs under tiotalet år.

På 1970-talet vaknade intresset för folkvisor mera allmänt, och jag ombads vara huvudlärare vid de första folkvisekurserna på Saxenborg och Snöån i Dalarna, bl a i Svenska Hembygdsringens regi (1976,-77,-78). Under åren har jag gjort hundratals pedagogiska konserter som skolkonserter och föreställningar för vårdinstitutioner, oftast med klassiskt tema.