Kring sångteknik

Det krävs 3 saker - tålamod, tålamod och tålamod - för att nå målet. Jag skriver ner några allmänna tankar och tips. Röstarbete är något mycket personligt. En sångpedagog får inte ha en enda metod för alla, däremot kan varje sångare skapa sin egen "metod". För den professionellt siktande krävs många års studier.
Samtidigt kan man uppleva framsteg efter bara ett par lektioner! Man kan tycka att det är tusen detaljer att tänka på men egentligen är det bara att sträcka ut armarna i inandningen, ta världen i famn, le och ”sen är de bar’ å sjung”, för att travestera en kändis.

Möt tonen med bröstbenet!Glöm inte att spegeln är en god vän. Ha gärna en stor väggspegel där du står och övar. Anteckna goda råd och olika övningar i en särskild bok och spela in lektioner. Ta reda på varför du ska göra en viss övning. Det är inte så stor mening att öva mekaniskt utan att förstå vad som behöver förbättras. Nummer ett är hållning, sedan andning, artikulation/mimik och din mentala inställning. Känslolägen, attityder, som gynnar sången är ömhet, glädje och lyssnande.

Ömhet

Munnen formas mjukt rund. Den runda formen ger grund åt klangen! Det räcker långt att tänka "ömsinta mungipor" och vänliga ögon. Breda mungipor däremot kan ge en flack klang och göra höjden spröd. Tänk att du ska sjunga vertikalt, från jorden till himlen, från fotsulorna och bålens botten till skallens kupol. Hela kroppen är med!

Glädje

Äkta glädje börjar inuti dig. Ditt inre rum vidgas. Leendet börjar i ögonen. Tonen får plats och övertoner lockas fram. Övertoner är förutsättningen för en blommande och klangfull röst. Gapskratta högt och känn hur magen jobbar, alldeles av sig själv.

Lyssnande

Du öppnar sinnet för musikaliska intryck. Hämtar inspiration från någonstans. Du kan lyssna inåt, där finns mycket att hämta! Till musikens magi hör att 1+1 = mer än 2!