Administrativa uppdrag sammanställning

2000-2011Eric Sahlström Institutet, Sveriges första nationella folkmusikinstitut
2000-2003 ordförande i Stiftelsen Eric Sahlström Institutet
2003-2008 vice ordförande i Stiftelsen Eric Sahlström Institutet och ordförande i arbetsutskottet i ESI AB
2003-2011 initiativ till och ansvar för Nätverket för folklig sång
2001-2011Ordet&Tonen och Kammarmusikförbundet RSK
2001-2009 ledamot av styrelsen för Kammarmusikförbundet RSK.
Vice ordförande i RSK 2002-2009
2001-2005 medlem i styrgruppen för MAIS Musikarrangörer i samverkan
2005-2009 styrelseledamot i den nybildade föreningen MAIS
Projektledare för Ordet & Tonen med bl.a. Romansmaraton 2004 i Stockholm och 2007 i Malmö, samt Borrumstipendiet 2011
1994-2010Konstnärsnämnden
Ledamot 1994-2000
Granskare gruppen sångare 2008-2010
2008-2010Suppleant i styrelsen för nybildade Musikalliansen
1988-2007Johan Gottlieb Gahn-akademien - en akademi för Dalarnas utveckling
Ledamot från 1988, styrelseledamot i JGG-stiftelsen, ledamot av presidiet 2000-2003
1995-2005Ansvarig för musik vid ceremoni och festbankett vid utdelandet av Skytteanska priset, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet
2001-2002Konstnärlig ledare för Stiftelsen Leufsta, Vallonbruk i Norduppland
1998-2000Ledamot av Länsstyrelsens arbetsgrupp "Vision för Uppsala län till 2010" samt konsultuppdrag i slutarbetet med Vision och strategi
2000Kvalitetsgranskare för Stiftelsen Framtidens Kultur
1996-1999Kulturåret 98 Uppland
1997-1999 Länssamordnare för K 98 Uppland under Kulturhuvudstadsåret
1996 medlem i styrgruppen
1998-1999Vikarie 25% under oktober - januari som VD för Uppsala Turist & Kongress
1992-1997Ingmarsspelen i Nås - Rune Lindströms dramatisering av Selma Lagerlöfs "Jerusalem"
Styrelseledamot Ingmarsspelen. Vid 100-årsminnet av utvandringen från Nås till Jerusalem 1996, ansvarig för jubileumsskrift, fotoutställning från Library of Congress i Washington, Selma Lagerlöfseminarium. Minneshögtidligheter med allt från "Avfärd" med 12 hästskjutsar vid Nås kyrka till utställning och konsert för UD på American Colony Hotel i Jerusalem
1992-1996Musik vid Siljan
1995-1996 medlem i ledningsgruppen med PR- och sponsoransvar.
1993-1995 VD, konstnärlig ledare och producent.
1992 uppdrag att, tillsammans med Bert Levin SIFO, utreda festivalens framtid.
1996Programansvarig, jubileumsvärdinna (sjungande) vid Anders Diös AB 75-årsjubileum, Uppsala Slott
Ansvarig för musik (sjungande) vid invigning av internationell matförgiftningskongress vid Lantbruksuniversitetet i Uppsala
1995Jubileumsvärdinna (sjungande) och ansvarig för invigning av Landstingsförbundets 75-årsjubileum
1989-1991Ordförande i Uppsala 1 av Zonta International, en världsomspännande förening för yrkeskvinnor i ansvarig ställning. Delegat vid Convention i Dallas 1990
1990-1991Konsult åt Medborgarskolan vid utnämning av musikstipendiat
1991Ansvarig för underhållning vid bankett på Grand Hotell, Stockholm i samband med utdelandet av Marcus Wallenberg-priset. Medverkande: ensemble ur OD, pianist, dansare
1990Ansvarig för utformning av musikinslag, samt medverkan som sångerska, vid firandet av "Skogsindustrierna 100 år" på svenska nationaldagen i Stockholms stadshus. Medverkande: jazzmusiker, fridansare, folkmusik- och bluesband.
1989Sångerska och ansvarig för utformningen av musikinslag vid Påvens besök i Uppsala Domkyrka 9 juni. Medverkande: blandad kör, barnkör, symfoniorkester, organist, hornblåsare
Invigningstalare vid öppnandet av Musik vid Siljan 1 juli i Rättvik, första gången en artist och första gången en kvinna i talarstolen under musikveckans 21-åriga historia
Programansvarig och sångerska vid banketter i samband med STORA´s börsintroduktioner i Frankfurt och London. Medverkande: jazzmusiker, spelmän och klassisk pianist
1987-1988Programansvarig, värdinna och artist vid STORA's 700-årsjubileum i Falun 1988 med konstnärligt och logistiskt ansvar för nära 900 medverkande: symfoniorkestrar, storband, blåsorkestrar, spelmän, dansare, körer och solister
1987Programsamordnare och sångerska vid firandet av Internationella kvinnodagen i Grünewaldsalen, Stockholm
Programansvarig, värdinna och sångerska vid Reinholds bolagsstämma i Berwaldhallen, Stockholm. Medverkande: kammarorkester från Hovkapellet, Adolf Fredriks Musikklasser, soloflöjtist
1986Moderator och ansvarig för seminariet "Kvinnor och konstmusik" vid mässan "Kvinnor visar vägen" i Uppsala