Kulturentrepenör- Administration

Det har varit en utmaning och jätteroligt att skräddarsy framträdanden för olika sammanhang. Jag har aldrig ryggat för att använda den klassiska musiken. Detta blev högeligen uppskattat och ledde till uppdrag för olika företag - jubileumsfester, börsintroduktioner, tom en matförgiftningskongress - och för Exportrådet utomlands. Med åren fick jag alltmer rollen som idéspruta, flerspråkig konferencière och organisatör. Oförglömligt var STORA's 700-årsjubileum i Falun1988. Alla vi som fick vara med om att förbereda och genomföra detta fick minnen för livet! Påvens besök i Uppsala domkyrka 1989 var en förtätad högtid med sång, trumpeter och orgelklang så att man än i dag ryser av välbehag vid minnet. Festbanketterna i samband med Skytteanska priset 1995-2005 blev varje år personliga och varma hyllningar till den aktuelle pristagaren.

Romansprojektet Ordet&Tonen var ett treårigt projekt som avslutades tio år senare! Det inleddes med Romansseminarier där situationen för genren diskuterades och många entusiastiska idéer föddes. Vi genomförde bl a en Lansering av unga Romansduor, utsedda av en kompetent jury. Ett samarbete med våra sommarfestivaler gav de unga musikerna chans att stå framför kräsen publik under fyra somrar. Mera spektakulära evenemang blev två Romansmaror, i Stockholm och i Malmö.

I olika sammanhang har jag föreläst om och argumenterat kring Kulturens betydelse för samhället - "Kultur och ekonomi", "Kultur och hälsa". Jag har inbjudits till Sveriges musikarrangörer, till kommunanställda, till Institutionen för Musikvetenskap Uppsala, till Södertörns sommaruniversitet i KTH's regi och Mitthögskolan, från 1994 och framåt.

Några ex på skrifter i ämnet kultur - samhälle, av vilka ett par blivit klassiker.

I mitten av 1990-talet, inför 100-årsminnet av utvandringen från Nås till Jerusalem, fick jag genom kontakt med fotografen Rune Hassner och Hasselblad Center möjlighet att arrangera utställningar i Nås kring The American Colony Photographers i Jerusalem med fotomaterial från Library of Congress i Washington. Dessa bilder donerades senare till Nås Hembygdsförening.

Bilder från Library of Congress

Nås Hembygdsförening fick som gåva hela den vandringsutställning som Svenska Institutet och Hasselblad Center tog fram på 1990-talet. Bilderna ingår i den stora samlingen av foton av American Colony Photographers.

På 1930-talet delades tillgångar vid The American Colony mellan olika medlemmar / fordringsägare. Dittills hade man inom kolonin arbetat som ett kollektiv, den personliga upphovsrätten hade inte slagit igenom någonstans i världen vid den tiden. Kritiken mot den amerikanska ledningen blev allt starkare och efter en allvarlig schism blev en delning resultatet. Fotoverksamheten gick till Gästgivar Eric Matson, en av de engagerade i fotoverksamheten. Den mest namnkunnige fotografen Hol Lars Larsson fick en fastighet på sin lott och blev även konsul i Jerusalem. När oroligheter bröt ut skänkte Gästgivar Eric Matson glasplåtarna till Library of Congress i Washington, där han senare satt och arbetade med att katalogisera de tusentals fotona.

"Detta är det nuvarande Jeriko. Det är österut från qvarnen närmare åt Jordan till. Ni ser dessa låga tak. Det är infödingarnas bostäder. Detta märke ofvanför utvisar qvarnplatsen som är på andra kortet, så ni kan se det är höga berg på vestra sidan. Mellan dessa första berg och dem som synes längre bort der er Aj beläget som Israels barn tappade får i striden till dess att Akans synd var uppenbar och dömd.” ("Märket" finns på kortets baksida och syns om man håller fotot mot ljuset)