En av stöttepelarna i projektet Ordet
& Tonen har varit sångerskan
och pedagogen professor Dorothy Irving
som med sin stora erfarenhet
har medverkat i arbetsgruppen och
deltagit i alla Romansseminarier.
Foto: Per B Adolphson

Romansseminarier


Ordet & Tonen arrangerade en serie seminarier i samarbete med många goda krafter. Syftet var att reda ut varför vi sett en nedgång och vad som kan göras för romanskonsten. Vi riktade oss till artister, pedagoger, tonsättare, studenter, forskare, arrangörer, musikförlag, publik.
För att höja statusen på romansen jämfört med t.ex. stråkkvartett, insåg vi vikten av att betona den kammarmusikaliska duon - röst och instrument.


Begreppet “romans” behövde också analyseras!
“Alla inblandade instrument är lika viktiga för att uttrycka ordet!” (cit. D.Irving).

“En konstmusikalisk solosång där ackompanjemanget är fixerat och i regel av självständig karaktär. ”Fixerat” innebär ett ackompanjemang som inte är utbytbart och där ackompanjemang och sång har likvärdiga roller. Romansen är en romantisk uppfinning, ett sångbart stycke ofta satt till en centrallyrisk icke sakral text. Romansen är en solosång - den lånar sig inte till allsång” (cit. ur Ola Nordenfors “Känslans kontrapunkt”).


Romansseminarium 1, 16 november 2002 om romanskonstens situation i samband med Kammarmusikförbundets Regionombudsmöte, Nybrokajen 11, Stockholm.
Gäst: Börje Ahlstedt, Tomas Löndahl SvR P2, Lena Hoel


Sammanfattning Romansseminarium 1Romansseminarium 2, 12 april 2003 - om att klara sig som artist, hitta noter, samarbeta med arrangörer och kompositörer, hålla uppe glöd och energi "Man måste vara sin egen eldvakt". Årets lanseringsstipendiater och elever från musikhögskolan framträdde. Musikhögskolan, Stockholm.
Gäster: Erik Saedén, Solveig Faringer, Bo Ursing RSK, Kerstin Jeppson Föreningen Svenska Tonsättare, Anders G. Sundström Åbo Akademi, STIM/Svensk Musik, Gehrmans Musikförlag.


Sammanfattning Romansseminarium 2Romansdag, 7 maj 2003 work-shop i samarbete med pedagoger vid Musikhögskolan i Örebro. Eleverna fick möta och arbeta med två framstående artister.
Gäster: Olle Persson, Christian Zell


Sammanfattning RomansdagRomansseminarium 3, 18-19 oktober 2003 i samband med Svenska Sång- och Talpedagogförbundets 70-årsjubileum. Tema "Repertoar och kommunikation". 2002 års Lanseringsduo och elever från högskolan framträdde. Musikhögskolan Örebro.
Gäster: Gunnel Bergström, Jacqueline Delman, Margareta Hallin, Märta Schéle, Torsten Föllinger, Thomas Jennefelt, Thomas Schuback m.fl.
Scenisk romansafton och work shop med KonzertAkt.


Sammanfattning Romansseminarium 3Romansseminarium 4, 9 oktober 2004 ”Svensk-finsk samklang med romantiska förtecken” – vad kan vi lära av Finland. Nybrokajen 11. Interpretation av finsk text.
Gäster: Ingela Agardh, Gustav Djupsjöbacka, Karin Ingebäck.
Efterföljande konsert med svensk-finska artister bl.a.: Gabriel Suovanen, Matti Hirvonen, Kouta Räsänen, Janne Hovi och årets lanseringsstipendiater.


Sammanfattning Romansseminarium 4Romansseminarium 5, 20 november 2004, ”När ordet blir ton” - resultat och slutledningar av projektet Ordet & Tonen under manifestationen Hör upp! Kammarmusik i nutid, Nybrokajen 11, Stockholm.
Efterföljande konsert med Olle Persson och Mats Jansson.


Sammanfattning Romansseminarium 5