Impromans med TrIO   /ja dom stavar så!/ , Sara Wilén sopran, Åsa Håkansson fiol och Conny Antonov piano
Foto: Leif JohanssonSven Kristersson i rollen som John Dowland medBörje Sandquist altgitarr och Dan Gisen Malmquist klarinett och basklarinett.
Foto: Leif JohanssonFlickan från Boyer Ahmad - persisk musik med Nadin Al-Khalidi sångerska och musikerna Reza Shayesteh och Sam Shayesteh på instrumenten tar, tonbak och slagverk
Foto: Leif Johansson

Sista skriket! – ett nytt Romansmaraton

Ja det blev sannerligen ”ett nytt Romansmaraton!” på Palladium i Malmö 10 mars 2007!


Tanken var ju att vid Malmö-maran fokusera på nya grepp och experimentlusta – att utan skyddsnät söka nya vägar för hur en romanskonsert kan se ut. Det skulle vara ”sista skriket” i fråga om romanskonst.


Tack vare stort engagemang från Musik i Syd, kunde RSK gå vidare till Musikhögskolan Malmö som med entusiasm införlivade idén om ett nytt romansmaraton i sitt 100-årsjubileum. Som lokal var Palladium självklar.


Sångaren och pedagogen Sven Kristersson blev den som med gränslös kreativ förmåga åtog sig det konstnärliga ledarskapet. Ordet & Tonens projektledare Margareta Jonth bar det övergripande ansvaret.


Att Sparbanksstiftelsen Skåne beviljade 200.000 kr, gjorde vår vision till verklighet! Därtill bjöd Rikskonserter på en konsertproduktion och Swedbank sponsrade. Vi tackar varmt!!


Sista skriket! blev en livgivande injektion i en konstform som så många sångare, instrumentalister, tonsättare, pedagoger och lyssnare älskar, men som varit nära att dränkas i tidens högljudda brus. Kontakter har knutits, nya idéer har kläckts, gränser har vidgats!


Redan har spontant arrangerats ett 4-5 timmar långt Romansmaraton i Östersund och från flera håll hörs entusiastiska röster som smider planer på kommande romansnaror.


Läs mera: Sven Kristersson om Sista skriket!